‘Xem xét 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần’

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Nam Hải chiều nay cho biết, Bộ đang xem xét về việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện 3 tháng một lần theo đúng Quyết định 24.

Giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh 3 tháng một lần.

Theo Quyết định 24, giá điện có thể được điều chỉnh 3

tháng một lần, trong trường hợp thị trường cho phép.

Sau khi đăng ký

điều chỉnh thì giá điện sẽ được tăng giảm theo cơ chế thị trường và biến

động của thông số đầu vào.

Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ cân nhắc

từng thời điểm điều chỉnh và xin ý kiến thủ tướng.

Theo

Vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *