Vietcombank bổ nhiệm liền một lúc 11 sếp cho Trụ sở chính

Sáng ngày 01/6/2017, tại Trụ sở chính

Vietcombank

đã diễn ra Lễ công bố các quyết định về điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số Trung tâm/Phòng/Ban tại Trụ sở chính của Vietcombank.

Theo đó, bà Vũ Thị Thúy Minh – Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank nhận nhiệm vụ chuyên trách Tổ trưởng Tổ quản lý dự án Core Banking.

Bà Lê Thị Việt Thảo – Phó Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank – được bổ nhiệm phụ trách điều hành phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính Vietcombank.

Bà Trần Thị Thu Cúc – Kiểm tra viên, Ban kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank.

Ông Phan Thanh Hải – Phó Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở chính Vietcombank – được bổ nhiệm phụ trách điều hành Trung tâm thanh toán Trụ sở chính Vietcombank.

Ông Nguyễn Hưng Thanh – Phó Trưởng Ban thường trực Ban trù bị đầu tư mua sắm và quản lý tài sản Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Ông Lê Văn Hợp – Trưởng phòng triển khai và quản lý phần mềm ứng dụng Trung tâm công nghệ thông tin Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Vietcombank.

Bà Lê Thị Thúy Nga – Cán bộ phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ sở chính.

Bà Phạm Vân Giang – Cán bộ phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Định chế Tài chính Trụ sở chính.

Ông Trương Song Hào – Cán bộ Văn phòng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trụ sở chính.

Ông Lê Tiến Hưng – Cán bộ phòng Quan hệ công chúng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quan hệ công chúng Trụ sở chính.

Bà Trương Thúy Hà – Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Phòng giữ chức vụ Phó Trưởng Trung tâm thanh toán Trụ sở chính.

Ai đang giúp Vuvuzela kiếm tiền tỷ ở Việt Nam?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *