Về tay Kido, Tường An đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2017 gấp đôi, đạt 165 tỷ đồng

Công ty cổ phần Dầu thực vật

Tường An

(Mã: TAC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Năm 2017, Tường An đặt kế hoạch doanh thu 4.373 tỷ đồng, lãi trước thuế là 165 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10% và 96%. Công ty cũng lên phương án chi trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 16%.

Quý I/2017, Công ty đạt 997 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 40 tỷ đồng; hoàn thành lần lượt 23% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lãi trước thuế cả năm.

Trong năm 2017, Tường An tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư nhà máy Dầu Vinh và bổ sung thêm một số thiết bị cho nhà máy Dầu Phú Mỹ.

Sau khi CTCP Tập đoàn Kinh Đô (Mã: KDC) sở hữu 65% vốn TAC; năm 2017, theo định hướng của Ban Tổng giám đốc, Công ty cho biết sẽ có nhiều sự thay đổi để theo kịp sự phát triển của Tập đoàn như: thay đổi hệ thống phân phối, chiếm lĩnh và giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường TP HCM, Miền Đông.

Ban lãnh đạo Tường An cũng đưa ra định hướng về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên trong năm 2017.

Vào 9/5 vừa qua, Tường An đã niêm yết thêm hơn 13 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành tháng 4 nhằm tăng vốn điều lệ. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên thành 323 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tường An cũng trình cổ đông việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 48/5, Phan Huy Chú, phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM sang địa chỉ mới là 138 – 142 Hai Bà Trưng, đường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Theo tờ trình, trong đại hội tới, Tường An cũng tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT của TAC.

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT của TAC, Phó Tổng giám đốc của KDC, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam.

3. Ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch HĐQT của TAC, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc của KDC, Chủ tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

4. Ông Hà Bình Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của TAC.

5. Ông Kelly Yin Hong Won – Phó Tổng giám tài chính của KDC.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Hồ Minh Sơn – Thành viên BKS của TAC, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam.

2. Bà Cao Hoài Thu – Thành viên mới.

3. Ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm soát của TAC, Trưởng BKS của CTCP Dầu thực vật Tân Bình.

Năm 2016, Tường An đạt 3.978 tỷ đồng, tăng 11%; lãi trước thuế là 84 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2015.

Với kết quả kinh doanh trên, Tường An dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 16% (1.600 đồng/cp). Tổng số tiền chi trả là khoảng 54 tỷ đồng.

Chuyện hiếm trên thị trường ô tô Nhật tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *