Tổng cục Thuế sẽ thanh, kiểm tra thuế của 18% doanh nghiệp trong năm nay

Từ nay đến cuối năm, ngành

thuế

sẽ tập trung nguồn nhân lực, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp thuộc các ngành lĩnh vực có dư địa thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, hoàn thuế…

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đôn đốc thu nợ đạt tối thiểu 97% số nợ thuế trên dưới 90 ngày của năm 2015 chuyển sang, đảm bảo số nợ thuế đến 31.12.2016 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2016.

Hàng tháng, Tổng cục Thuế sẽ lập danh sách các trường hợp nợ thuế lớn theo các mức (trên 20 tỉ đồng, trên 10 tỉ đồng, trên 05 tỉ đồng) thông báo để các cục thuế triển khai đôn đốc thu nợ; Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Được biết, 4 tháng đầu năm, 63 cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được vào ngân sách nhà nước 14.250 tỉ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Vingroup ra mắt sản phẩm rau nhà kính đầu tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *