Tiền gửi ngân hàng của Mobifone giảm hơn 7.000 tỷ sau thương vụ AVG

Tổng Công ty Viễn thông

Mobifone

vừa công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016, tổng doanh thu thuần của Mobifone đạt 35.078 tỷ đồng, tương đương tăng 11,7% so với năm 2015. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cũng tăng cao tới 21% nên lợi nhuận gộp của mảng bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ từ 12.398 tỷ đồng năm 2015 xuống 12.071 trong năm 2016.

Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng cao tương ứng ở các mức 27% và 157% nên kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt ở mức 5.192 tỷ đồng, tương đương giảm gần 27%. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Mobifone dừng lại ở con số 4.223 tỷ đồng, giảm 22%.

Đặc biệt, trong báo cáo cũng thể hiện rõ sự thay đổi lớn từ một số khoản mục. Cụ thể mục tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh trong khi đầu tư tài chính tăng mạnh.

Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 3.180 tỷ đồng đầu năm xuống 536 tỷ đồng cuối năm 2016. Khoản mục này bao gồm các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại.

Trong các khoản đầu tư ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng gửi tại các ngân hàng giảm từ 5.790 tỷ đồng xuống 1.300 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền gửi của Mobifone đã giảm từ 8.970 tỷ đồng xuống mức 1.836 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư vào công ty con tăng lên 8.890 tỷ đồng.

Có thể nhận thấy đây là một phần khoản tiền mà Mobifone bỏ ra để mua lại 95% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG). Thoả thuận được thực hiện vào ngày 25/12/2016. Hiện thanh tra chính phủ đang thực hiện thanh tra việc chuyển nhượng vốn này và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngoài ra, theo báo cáo, hiện tại Mobifone cũng đang sở hữu 6,1% vốn điều lệ của DongABank và 0,95% vốn điều lệ của TPBank. Đây là hai khoản đầu tư mà Mobifone sẽ phải thực hiện thoái toàn bộ vốn nắm giữ theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của Mobifone đạt 25.007 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 24.575 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sự chuyển dịch của các khoản mục trong phần tài sản chủ yếu là do việc đầu tư mua cổ phần của AVG tại thời điểm cuổi năm 2016.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty, năm 2016 cũng là một năm thành công của các công ty con với mức sinh lời trên vốn điều lệ khá cao. Cụ thể, tỷ lệ sinh lời của Mobifone Service là 39,69%, tại Mobifone Global là 25,96%. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên AVG có lợi nhuận đạt 54,02 tỷ đồng.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam đang xây tới đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *