Thu ngân sách gần 400 nghìn tỷ đồng

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế đã quyết liệt triển khai công tác thu thông qua rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu

ngân sách

trên địa bàn; tổ chức triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp (DN); phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu, tăng cường kết nối thông tin và phối hợp thu với các ngân hàng; tạo thuận lợi hơn cho DN, người nộp thuế.

Trong 4 tháng qua, cơ quan thuế đã thanh, kiểm tra được 13.890 DN với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.166,42 tỷ đồng.

Còn cơ quan hải quan đã chủ động triển khai quyết liệt công tác thu ngay từ đầu năm; tích cực thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, không thu thuế; kiểm tra hoàn thuế.

Tính từ 15/12/2016 đến 15/4/2017, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 4.439 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 127 tỷ đồng; số thu NSNN đạt hơn 54 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 13 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 17 vụ.

Ngành hải quan tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đến thu NSNN để có giải pháp chủ động trong điều hành.

Chi NSNN tăng 9,8%

Về chi NSNN, tổng chi trong tháng 4 ước đạt 108.400 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 393.380 tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính khẳng định, các nhiệm vụ chi NSNN trong tháng 4 và 4 tháng được bảo đảm theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng ước đạt 18,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 đạt 18%).

Tuy nhiên, công tác triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2017 còn chậm. Tính đến ngày 15/2, vẫn còn 13/45 bộ, cơ quan Trung ương và 7/63 địa phương chưa triển khai phân bổ vốn đầu tư đến từng dự án.

Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, Quốc hội chưa thông qua danh mục và mức vốn cho từng dự án, nên chưa giao dự toán cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện.

Các khoản chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng chính sách, chế độ, theo dự toán; quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, đối với các khoản chi hành chính Nhà nước, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, tổng kết, đi công tác nước ngoài…

Trong 4 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 232.000 tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 53.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Qua đó đã phát hiện trên 4.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 17 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn, tính đến 30/4, khối lượng trái phiếu Chính phủ huy động trên thị trường là 81.581 tỷ đồng trên thị trường, đạt 44,5% kế hoạch phát hành, đồng thời đã phát hành 23.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho bảo hiểm xã hội, đạt 38,3% kế hoạch phát hành.

Đoàn Viết Đại Từ – đối thủ số 1 của Johnathan Hạnh Nguyễn trên thị trường hàng hiệu: Từ bán trực thăng đến phân phối xe Audi, túi Hermes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *