Quy định đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp

Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp đã nghỉ chế độ theo quy định).

Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã nghỉ hưu theo chế độ quy định); Người lao động tự do, kinh doanh cá thể đảm bảo có thu nhập để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định.

Về điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là những người: Chưa có nhà ở; là người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc có nhà ở đảm bảo đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai.

Người được mua, thuê, thuê mua phải chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

Đối với các trường hợp có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở

thu nhập thấp

thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi có người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở. Nhóm đối tượng này cũng phải có mức thu nhập hàng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, quyết định cũng đưa ra nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua theo phương thức chấm điểm với thang điểm là 100. Những đối tượng cụ thể khác nhau sẽ được chấm các thang điểm khác nhau để ưu tiên về việc mua, thuê, thuê mua

nhà ở

.

Quyết định cũng nêu rõ trình tự thủ tục thực hiện; quyền lợi và nghĩa vụ của chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua; thủ tục chuyển nhượng nhà ở thu nhập thấp, các khoản mục hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư và người sử dụng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *