PVK bị phạt 50 triệu đồng vì che giấu thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (

SSC

) cho biết, ngày 18/8/2010, Chủ tịch Ủy ban đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBCK xử phạt Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật mức phạt 50 triệu

đồng theo quy định

xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

và thị trường chứng khoán.

Tại cuộc họp ngày 27/7/2009, Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã phát hiện có sự chênh lệch, không chính xác giữa số liệu tồn kho thực tế với số liệu trên báo cáo tài chính của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm cuối năm 2006, 2007, 2008, dẫn đến phải điều chỉnh hồi tố chi phí năm 2006, 2007, 2008 vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 làm cho kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 lỗ 27,11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã không thực hiện công bố thông tin bất thường nêu trên theo Quy chế công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại Điều 103 Luật Chứng khoán;

Trước đó tháng 5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật vào diện cảnh báo.

Lý do, theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, lợi nhuận sau thuế của

VPK

đạt 9,879 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong

Báo cáo tài chính

kiểm toán năm 2008, cơ quan kiểm toán đã có ý kiến loại trừ về chi phí kinh doanh dở dang, thành phẩm và phân bổ chi phí trả trước nên công ty đã điều chỉnh hồi tố các chi phí năm 2008 vào năm 2009, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2009 là âm 16,47 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đóng tại Lô 6-12, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận

12, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *