Long An bố trí hơn 5.100 tỷ đồng thực hiện kế hoạch đầu tư công 2021

Các đơn vị nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cuối năm. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, kế hoạch vốn

đầu tư công

năm 2021 của tỉnh sẽ bố trí hơn 5.100 tỷ đồng, tăng hơn 191 tỷ đồng so với năm 2020.

Theo đó, vốn ngân sách địa phương hơn 4.100 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương gần 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2021, Long An tập trung bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng theo quy định, thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án chuyển tiếp, đối ứng

vốn ODA

; thực hiện chi đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm; các công trình trọng điểm, chương trình đột phá và các công trình phục vụ chỉ tiêu Nghị quyết Đại bội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng thời, bố trí đầu tư cho các công trình giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, thích ứng với

biến đổi khí hậu

, quốc phòng an ninh. Các dự án được bố trí vốn phải có trong danh mục dự kiến của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

[Long An tập trung thực hiện 6 chương trình và công trình đột phá]

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các cấp, ngành quán triệt và thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan và văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, không để phát sinh nợ mới, chỉ được khởi công xây dựng khi đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, xem việc thực hiện đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong năm nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Ngoài các nguồn vốn được giao từ đầu năm, các ngành các cấp tiếp tục tăng cường huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác để đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm áp lực vốn ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công để phát hiện và xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình.

Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn năm 2021, các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục về đấu thầu, giao thầu theo quy định để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo đến cuối năm

giải ngân

hết kế hoạch vốn đã được phân bổ.

Các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án đã quyết toán còn thừa vốn. Các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác còn thiếu vốn theo đúng quy định, thanh toán dứt điểm từng dự án đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với khả năng giải ngân.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân theo quy định để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

Bùi Giang (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *