Khuyến khích việc giãn dân ra các khu đô thị mới

Tại Thông báo số 208/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Hoàng

Trung Hải vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường

bất động sản

tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản trong sáu tháng cuối năm

2010.

Trong các nội dung đó có khuyến khích

giãn dân

,

tái định cư

ra các khu đô thị mới, giảm

mật độ dân cư trong khu vực trung tâm đô thị.

Ban Chỉ đạo Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến

khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây

dựng nhà ở cho công nhân thuê của khối dân doanh.

Tại các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh hoạt động của các Ban Chỉ đạo địa

phương trong việc triển khai các chương trình nhà ở trọng điểm.

Ban Chỉ đạo địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các dự án phát

triển nhà ở và khu vực

đô thị mới

trên địa bàn nhằm uốn nắn các hoạt động đầu tư

xây dựng phát triển nhà ở, giao dịch nhà ở tuân thủ quy định của pháp luật. Ban

Chỉ đạo Trung ương cần tổng hợp báo cáo quỹ đất để xây dựng

nhà ở

cho công nhân

và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và

Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu cơ chế khuyến khích hình thành các

doanh nghiệp cho thuê nhà ở, từng bước đáp ứng nhu cầu thuê nhà ở xã hội.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cần

tranh thủ thu hút nguồn vốn ODA cho các dự án phát triển nhà ở, ưu tiên thực

hiện các chương trình nhà ở góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến

đổi khí hậu, nhà ở vùng ngập lũ.

Riêng đối với 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1 trên địa

bàn thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo hồi tháng 8/2009), Phó

Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ định

hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

và điều kiện thực tế của Thủ đô, chịu trách nhiệm xem xét, chủ động cho phép

triển khai các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ động

làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp

luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *