Giá đất ở Thanh Hóa lên tới 36 triệu đồng một m2

Theo khung giá đất mới được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, trong năm 2011, giá đất

ở cao nhất tại tỉnh này là 36 triệu đồng/m2. Mức giá này được áp dụng tại địa

bàn các phường của thành phố

Thanh Hóa

.

Theo khung giá mới, mức giá tối đa cho đất ở và sản xuất phi nông nghiệp

trên địa bàn Thanh Hóa tăng cao, nhiều khu vực tăng từ 20% đến 67% so với năm

2010. Giá đất ở và phi nông nghiệp tăng nhiều nhất là ở địa bàn các phường của

thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa và các thị trấn tại các huyện thuộc

khu vực 1.

Tại địa bàn phường thuộc thành phố Thanh Hóa giá đất ở là 36 triệu đồng/m2, đất

sản xuất phi nông nghiệp là 24,12 triệu đồng/m2, tăng 20%. Giá đất tại thị xã

Bỉm Sơn là 10 triệu đồng/m2 (đất ở) và 6,7 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh

doanh phi nông nghiệp) tăng 67%. Tại thị xã Sầm Sơn, giá đất ở là 16 triệu

đồng/m2 (đất ở) và 10,72 triệu đồng/m2 (đất sản xuất phi nông nghiệp), tăng 60%.

Giá đất

ở tại địa bàn thị trấn, các xã thuộc khu vực 1 của các huyện là 8,04

triệu đồng/m2 (thị trấn) và 6 triệu đồng/m2 (xã)… tăng từ 33% đến 34%. Riêng

tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, giá đất không tăng, ở mức 2,5 triệu đồng/m2 đất ở và

1,375 triệu đồng/m2 đất sản xuất phi nông nghiệp.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi

nông nghiệp tăng là do quá trình

đô thị hóa

, công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ

cấu kinh tế. Cơ sở hạ tầng ở các đô thị và nhiều khu vực nông thôn không ngừng

được cải thiện, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất.

Mặt khác, do dân số đông, nhu cầu về mặt bằng phục vụ sản xuất công nghiệp,

thương mại, dịch vụ ngày một lớn, nên giá đất ở và đất sản xuất

kinh doanh

phi

nông nghiệp ở các đô thị và một số khu vực nông thôn tăng.

Đặc biệt ở một số vị trí có khả năng sinh lời cao tại thành phố Thanh Hóa và khu

vực phụ cận đã tăng vượt mức tối đa Chính phủ cho phép, cao hơn từ 20% đến 70%

so với mức giá tối đa của khung giá đất do Chính phủ quy định tại khoản 5, Điều

1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *