Gần 4.000m2 đất tại nhà máy xe lửa Gia Lâm bị thu hồi

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tập trung chỉ đạo Trung tâm Giao dịch

đất đai và Phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên lập hồ sơ thu hồi

đất do Nhà máy Xe lửa Gia Lâm quản lý, sử dụng không hiệu quả, vi phạm Luật đất

đai.

Tại các địa điểm: 449A và 449B Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm (2.391m2);

583 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy (1.542m2).

Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất sẽ quản lý, lập phương án

sử dụng hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố

trong tháng 7/2012.

Theo Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *