EVN đăng ký chuyển nhượng 43 triệu cổ phiếu PPC

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

), từ ngày 29/12/2010 đến ngày 24/2/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đăng ký chuyển nhượng 6 triệu cổ phiếu PPC (Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) theo phương thức khớp lệnh qua hệ thống giao dịch tại HoSE.

Ngoài ra trong cùng thời gian này, EVN cũng đăng ký

chuyển nhượng

theo phương thức giao dịch thỏa thuận 9,8 triệu cổ phiếu PPC cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (tương đương 3% vốn điều lệ của PPC) và chuyển nhượng 37,3 triệu cổ phiếu PPC cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (chiếm 11,44% vốn điều lệ của PPC).

Hiện nay, số lượng cổ phiếu

EVN

nắm giữ trước khi thực hiện các giao dịch trên là 213,5 triệu cổ phiếu, chiếm 65,44% vốn điều lệ của PPC.

Được biết, Hội đồng Quản trị

PPC

thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với sản xuất dự kiến đạt 5.395,84 triệu kWh, điện năng dự kiến bán cho EVN là 4.849,05 triệu kWh.

Trong đó, tổng doanh thu của PPC dự kiến đạt 4.080 tỷ đồng, chi phí là 3.826,19 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 254,03 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *